Onze werking

Sojo is een atypisch jeugdhuis in Kessel-Lo bij Leuven waar experimenteren centraal staat. Ondernemend, muzikaal en grafisch talent is wat onze werking doet bruisen.

We hebben, met steun van de Vlaamse overheid, twee bovenlokale projecten lopen:
– een project dat het ondernemerschap bij jongeren stimuleert, Versafdeling
– een project dat de artistieke expressie bij jongeren stimuleert, Muziekfabriek

Maar Sojo leeft ook door de vele partnerschappen die ze aangaat en door de verscheidene initiatieven die de organisatie ondersteunt.

Zo zijn er bijvoorbeeld de jarenlange samenwerkingen met concertorganisatoren uit de regio met wie we onze know-how en communicatiekanalen delen terwijl ze voor een zacht prijsje gebruik kunnen maken van onze infrastructuur.

En ondersteunt Sojo onder meer de werking van een lokale voorziening voor mensen met een beperking (Ave Regina) door hun maandelijkse fuiven te hosten.
Naast deze lange termijnsamenwerkingen, bestaan er ook kortdurende projecten of initiatieven waar Sojo een rol in opneemt: een éénmalig event van regionale organisaties of verenigingen (een jeugdvereniging organiseert een actie voor 11.11.11.), een initiatief vanuit de sector (de Leuvense jeugdhuizen organiseren een event), een privé-initiatief met een socio-culturele output (een buurtbewoner organiseert een debat), …
Wil je zelf ook iets doen? Meer info op Organiseren