Onze werking

Sojo heeft vele gezichten…
Zo is er Sojo, het jeugdhuis waar je een pintje kunt drinken op vrijdagavond.
Sojo, de muzikale hotspot door haar legendarische concertwerking.
Sojo, de alternatieve fuifzaal.
Sojo, de repetitieruimte voor lokale bands.
Sojo als Jamplek.
Sojo als experimenteerruimte voor nieuwe projecten.
Sojo als labo om creatieve skills te ontwikkelen via vaste cursussen en wisselende workshops.

Kortom, Sojo is een atypisch jeugdhuis in Kessel-Lo waar experimenteren centraal staat!

Sojo leeft als jeugdhuis en concertzaal door de vele samenwerkingen die we aangaat en de verscheidene initiatieven die we ondersteunen.
–  jarenlange samenwerkingen met gevestigde concertorganisatoren uit de regio
– samenwerkingen met jonge (concert)collectieven
– samenwerkingen met (jeugdwerk)organisaties uit de regio (Buurtwerk Casablanca, Den Tuub,…)
– maandelijkse hosten van de fuiven van werking van een lokale voorziening voor mensen met een beperking (Ave Regina)
– …

Naast deze lange termijnsamenwerkingen, bestaan er ook kortdurende projecten of initiatieven waar Sojo een rol in opneemt!
Wil je zelf ook iets doen? Meer info onder de tab “werk mee”!

Ondernemend, muzikaal en creatief talent is wat onze werking doet bruisen.

We hebben, met steun van de Vlaamse overheid, twee bovenlokale projecten lopen:
– een project dat het ondernemerschap bij jongeren stimuleert, Versafdeling
– een project dat de artistieke expressie bij jongeren stimuleert, Muziekfabriek