Onze werking

Sojo is een Leuvense hotspot voor creatieve jonge wolven. Ondernemend, muzikaal en grafisch talent is wat onze werking doet bruisen. Zij maken de agenda van de dag…En zij geven vorm aan onze samenleving.

Als jeugdhuis met zin voor engagement werken we, met steun van de Vlaamse overheid, twee projecten uit: Muziekfabriek en Versafdeling

In Muziekfabriek ontwikkelen we coaching, vorming en ondersteuning aan jongeren die geïnteresseerd zijn in street-art, graffiti en live muziek. In concreto organiseren we workshops, cursussen, jams, expo’s en wekelijkse ateliers voor een jong publiek met interesse voor plastische kunst. We focussen daarbij op die kunstvormen en die technieken die op andere plaatsen minder aandacht krijgen.
Daarnaast hebben we een aanbod aan muzikale jamsessies voor en zonder publiek, concerten en workshops. Daarnaast coachen we muzikanten en bieden we repetitieruimte aan.

De Versafdeling richt zich op de jonge ondernemer. Enerzijds programmeren we activiteiten (inspiratiemomenten) voor jongeren omtrent ondernemerschap. Zo vertonen we inspirerende films, organiseren we vormingsmomenten met betrekking tot DIY-principes, laten we “keynote” sprekers aan het woord (concertorganisatoren, zelfstandigen, projectleiders,…).
Anderzijds roepen we jongeren op om met onze ondersteuning een project uit de grond te stampen. We staan hen bij in het ontwikkelen van projecten met een sociale, artistieke, financiële, ecologische, …output. Dit doen we door op regelmatige basis coachingsmomenten in te lassen en door experimenteerruimte te bieden in de vorm van events. Dit kunnen festivals zijn waar meerdere projecten een plaats kennen of evenementen in het kader van één specifiek project.
(Meer weten : Organiseer mee : De Versafdeling ! )

Maar Sojo leeft ook door de vele partnerschappen die ze aangaat en door de verscheidene initiatieven die de organisatie ondersteunt. Zo zijn er bijvoorbeeld de jarenlange samenwerkingen met concertorganisatoren uit de regio met wie we onze know-how en communicatiekanalen delen terwijl ze voor een zacht prijsje gebruik kunnen maken van onze infrastructuur. En ondersteunt Sojo ondermeer de werking van een lokale voorziening voor mensen met een beperking (Ave Regina) door hun maandelijkse fuiven te hosten.
Naast deze lange termijnsamenwerkingen, bestaan er ook kortdurende projecten of initiatieven waar Sojo een rol in opneemt: een éénmalig event van regionale organisaties of verenigingen (een jeugdvereniging organiseert een actie voor 11.11.11.), een initiatief vanuit de sector (de Leuvense jeugdhuizen organiseren een event), een privé-initiatief met een socio-culturele output (een buurtbewoner organiseert een debat), …